Patogenes och patologi

Infektionsporten är vanligen peroral (via tonsillerna och gastrointestinalkanalen) eller via mindre hudskador. Under viremistadiet som varar cirka två till tre dagar efter infektionstillfället (p.i.) finns virus i alla organ. Störst mängd virus finns vanligen i blåsepitel och blåsvätska, särskilt under första veckan p.i. De enda patologanatomiska förändringar som ses är blåsor och spår efter dessa. Lesionerna går inte att skilja histologiskt från dem som ses vid mul- och klövsjuka. En diffus encefalomyelit har rapporterats i samband med experimentell infektion.