Swine Vesicular Disease

Översikt

horse

Inkubationstid: 2-7 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Swine vescicular disese virus (Enterovirus, Picornaviridae) 
Vektor: Nej
 
  • Swine Vesicular Disease (SVD) är en smittsam virussjukdom som drabbar grisar.
  • Symptomen på SVD är feber, inappetens, hälta och blåsor i klövranden och klövspalten. Mer sällan ses blåsor på tryne, i munnen och på spenar. 
  • SVD kan inte särskiljas kliniskt från mul- och klövsjuka. 
  • Mild eller subklinisk infektion förekommer. 
  • Sjukdomen kan spridas till nya områden genom handel med smittade djur, via kontaminerade transportbilar, redskap eller genom utfodring med okokt matavfall.
  • Swine vescicular disease virus är pH stabilt, tål kyla väl och kan överleva länge i kött, köttprodukter och i miljön. 
  • Sjukdomen bekämpas inom EU med besättningsavlivning (stamping out), sanering, förflyttningsrestriktioner och andra smittskyddsåtgärder. Det finns inget vaccin mot SVD. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av Swine Vesicular Disease hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Int: Swine vesicular disease (SVD)
Eng: Swine vesicular disease
Ty: Vesikuläre Schweinenkrankheit
Fra: Maladie vesiculeuse du porc