Lumpy skin disease

Översikt

horse

Inkubationstid: 4-14 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Lumpy skin disease virus (Capripoxvirus, Poxviridae)
Vektor: Ja
 
  • Lumpy skin disease (Neethling) virus (LSDV) hör till familjen poxvirus och genus capripoxvirus och är närbesläktat med fårkoppsvirus och getkoppsvirus.
  • Sjukdomen drabbar nötkreatur och vattenbuffel.
  • Symptombilden är bifasisk feber, hudförändringar i form av knölar, rinit, konjunktivit och ökad salivering m.m. 
  • Vid obduktion ses makroskopiskt gråröda knölar med kasseös nekros i centrum. Liknande förändringar kan ses i luftvägar inkl. lungor, våm, löpmage, livmoder och juver.
  • Smittspridning sker i huvudsak med insekter men förflyttningar av levande djur bidrar till spridning över längre avstånd. 
  • Sjukdomen bekämpas effektivt med levande attenuerat vaccin som ger livslång immunitet. 

Förekomst
Lumpy skin disease har på senare år fått spridning utanför Afrika där det förekommer endemiskt. Information om aktuell förekomst hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Lumpy skin disease
Lat: Dermatosis nodularis contagiosa
Eng: Lumpy skin disease
Ty: Lumpy skin disease
Fra: Dermatose nodulaire contagieuse