Infektiös Lax Anemi (ILA)

Zoonos: Nej
Smittämne: RNA-virus nära relaterat till familjen Orthomyxoviridae.
Övriga benämningar
Int: Infectious salmon anaemia (ISA)
Eng: Infectious salmon anaemia