Sjukdomar

För varje sjukdom finns följande information:

 • Översikt,
 • Värddjur,
 • Klinisk bild,
 • Etiologi, 
 • Provtagning och diagnostik, 
 • Differentialdiagnoser,
 • Patogenes och patologi,
 • Epidemiologi, 
 • Beredskap och bekämpning, 
 • Folkhälsoaspekter,
 • Litteratur (för vissa sjukdomar),
 • Historik och kuriosa, 
 • Snabba instuderingsfrågor och
 • Populärvetenskaplig sammanfattning

 

Intressanta länkar anges direkt till aktuell information.