Scrapie

Översikt

Inkubationstid: 6-24 månader
Zoonos: Nej
Smittämne: Prioner
Vektor: Nej
  • Scrapie förekommer i klassisk eller atypisk form (Nor 98). 
  • Symptomen på klassisk scrapie är gradvis tilltagande beteendeförändringar, klåda, ataxi och avmagring trots bibehållen aptit. Symptom vid atypisk scrapie är framför allt bakdelsataxi och avmagring.
  • Scrapie orsakas av prioner. Kroppsegna prionproteiner får en ändrad tredimensionell struktur och blir mycket stabila. Prionerna ansamlas i vävnaden och orsakar skador, bland annat vakuoler i hjärnvävnaden. Strukturförändringen kan börja spontant eller genom att en individ får i sig prioner från en annan individ.
  • Klassisk scrapie är en smittsam prionsjukdom. Smittspridning sker horisontellt inom en besättning (alla vägar ej exakt kartlagda) samt genom överföring från tacka till lamm. Smitta finns kvar mycket länge i miljön.
  • Med största sannolikhet är atypisk scrapie en spontant uppkommen sjukdom.
  • Prioner är exceptionellt motståndskraftiga mot nedbrytning och tål höga temperaturer, många desinfektionsmedel och kan vara fortsatt infektiösa efter flera år i miljön. 
  • Klassisk scrapie är mycket svårt att utrota men bekämpningsåtgärder som tillämpats är utslaktning och sanering samt tomhållning i många år.
  • Får och getter med vissa genotyper har högre motståndskraft mot scrapie och det möjliggör avelsurval för sjukdomsresistens.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av scrapie hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Int: Scrapie
Eng: Scrapie
Ty: Scrapie
Fra: La tremblante