Epizootisk hemorragisk sjukdom

Inkubationstid:2-10 dagar
Zoonos:Nej
Smittämne (genus, familj):Epizootisk hemorragisk sjukdom virus (Epizootic haemorragic disease virus), Orbivirus, Reoviridae. Viruset är nära besläktat med Bluetounge-viruset.
Vektor:Culicoides spp.
 
  • Epizootisk hemorragisk sjukdom är en vektorburen sjukdom som sprids via blodsugande svidknott (Culicoides spp.).
  • Sjukdomen drabbar tama och vilda idisslare. Allvarlig klinisk sjukdom ses framför allts hos hjortdjur (vitsvanshjortar är extra känsliga) och nötkreatur.
  • Får och getter visar sällan kliniska symptom om de infekteras med viruset.
  • Sjukdomsförloppet varierar mellan olika arter och individer och EHDV kan ha allt från ett subkliniskt förlopp till allvarlig sjukdom och död.
  • Symptomen på epizootisk hemorragisk sjukdom är bland annat feber, nedsatt allmäntillstånd, rodnader och sår på mulen och läpparna, i munslemhinnan och i huden på juvret. Även ovilja att äta, sväljsvårigheter ibland följt av kraftig avmagring kan ses. I allvarliga fall kan en hemorragisk variant av sjukdomen uppstå.
  • Sjukdomen drabbar inte människor.      

Förekomst
Information om aktuell förekomst av EHD hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).