Klinisk bild

Inkubationstid: 2–10 dygn.

Den kliniska bilden är framför allt beroende av vilket djurslag som smittas. Nordamerikansk vitsvansad hjort är mycket känslig för infektion och kan utveckla en fulminant hemorragisk variant av sjukdomen.

Hos nötkreatur som smittas ses både lindrig som allvarlig sjukdom medan små idisslare, som får och get, sällan visar kliniska symptom på epizootisk hemorragisk sjukdom.

Symptomen varierar och omfattar bland annat feber, ovilja att äta, sväljsvårigheter och kraftig avmagring. Rodnader och sår kan ses på mulen och läpparna, i munslemhinnan och i huden på juvret. Vissa djur drabbas även av svullen tunga, minskad mjölkproduktion, ögon- och nosflöde och symptom från luftvägarna. I allvarliga fall kan sjukdomen leda till förlamning, blodiga diarrér och död.