Etiologi

Epizootisk hemorragisk sjukdom-virus är ett dubbelsträngat RNA virus som tillhör familjen Reoviridae, genus Orbivirus. Viruset är nära besläktat med bluetonguevirus. Minst åtta olika serotyper finns dokumenterade. Alla stammar har minst en gemensam antigen vilket underlättar diagostiken.

Då viruset saknar hölje och har ett dubbelsträngat RNA är det relativt stabilt i miljön. Det inaktiveras inte av strålning eller fettlösande desinfektionsmedel. Viruset och inaktiveras dock snabbt vid upphettning över 60 °C och vid höga eller låga pH-värden.