Smittskyddsrutiner

Eftersom flera av epizootisjukdomarna är mycket smittsamma är det viktigt att du tillämpar strikta smittskyddsrutiner när du ska hantera en epizootimisstanke. Det är bra att känna till rutinerna och även öva praktiskt så att du är förberedd den dagen du förvändas utreda en misstanke om t.ex. mul-och klövsjuka eller aviär influensa.

Instruktioner finns i epizootiutrustningen, på de tre smittskyddssidorna på epiwebb och SVA-epizootologen kan ge råd i det specifika fallet.

 

Skyddsklädsel                           Packning av prover

Skyddsklädsel                                   Packa och transportera prover