Epizootiberedskap

En epizootisjukdom är en allvarlig och  ofta mycket smittsam djursjukdom. Enligt definitionen i lagstiftningen är det  en allmänfarlig sjukdom som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur  till människa. Med allmänfarlig menas att sjukdomen ska utgöra ett allvarligt  hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster  för samhället.

En djurägare som misstänker  epizootisjukdom måste meddela en veterinär och veterinären måste anmäla  misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen. Jordbruksverket är ansvarig  myndighet för kontroll och bekämpande av epizootisjukdomar. Gemensamt för epizootisjukdomarna  är att Jordbruksverket kan besluta om åtgärder för att förhindra  smittspridning. Dessa åtgärder kan omfatta t.ex. slakt eller avlivning av djur,  oskadliggörande av djur eller produkter, smittrening, vaccination, undersökning  av djur eller produkter i kontrollsyfte, begränsningar i förflyttningar av djur  eller produkter eller registrering. Vissa av epizootisjukdomarna regleras även av  EU lagstiftningen.