Epiwebbkurs

Här kan du repetera epizootilagstiftningen och få inläsningshjälp till sjukdomsfakta i Epiwebb.

Börja med lagstiftningsdelarna, eftersom du då får ut mer av de andra momenten.
Därefter är det lämpligt att gå igenom delen om sjukdomsbekämpning.

Fallen illustrerar ett antal epizootisjukdomar. Det är meningen att du ska använda dig av länkarna och läsa om sjukdomarna medan du går igenom fallen. Vissa svar kommer du att få inne i fallet medan andra frågor kan kräva att du läser på och själv funderar ut svaret.
OBS: gör fallen i nummerordning. Det som gås igenom noga i de första fallen tas inte upp i detalj senare.

Dessutom finns här Bildspel, Fallfrågor och Bildfrågor som gjordes till den första versionen av Epiwebb. Gå igenom även dessa

Du kan pausa när du vill. Du kan också gå tillbaka när det känns relevant. Vi rekommenderar att du tar god tid på dig och inte jäktar igenom materialet, för att få ut så mycket som möjligt av kursen.