Om Epiwebb

Epiwebb har funnits sedan 1 mars 2008 och riktar  sig i första hand till veterinärer och veterinärstudenter, men är även tillgänglig  för alla som vill lära sig mer om dessa sjukdomar.

SRB-slott-kyrka

Materialet har tagits fram i ett samarbete  mellan Jordbruksverket, SVA och  Livsmedelsverket. Arbetet har finansierats med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samtliga texter har granskats av ämnesansvariga på Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll (ESS) SVA. Även andra experter på SVA, SvDHV, SJV och SLU har bidragit med sina kunskaper.

Kontinuerliga uppdateringar sker men om du hittat sakfel eller har andra synpunkter på Epiwebb är vi  tacksamma om du kontaktar sidans webbmaster på webmaster@epiwebb.se.

About Epiwebb in English

Comments are closed.