Copyright

För materialet som visas på Epiwebb.se gäller följande:

Epiwebb har fått upphovsmannens tillstånd att lägga ut materialet på webben. Det är tillåtet att ladda ner detta material från vår webb för privat bruk i och med att vi har upphovsmannens tillstånd.

Observera att upphovsrätten måste respekteras. Bilderna/filmerna och illustrationerna får inte användas, t ex publiceras i något sammanhang, utan tillstånd från upphovsmannen i varje enskilt fall då de är upphovsrättsskyddade.