Smittskydd vid misstänkt epizootisjukdom

Smittskydd eller biosäkerhet är A och O när du ska utreda en besättning för misstänkt epizootisjukdom. Smittsamheten hos epizootisjukdomarna varierar och det är en fördel att ha kunskaper om aktuellt agens för att kunna anpassa åtgärderna till det specifika fallet. SVA-epizootologen är alltid behjälpliga med råd om du är osäker.

Smittskyddet kan delas in i tre huvudprinciper:

  • Fysisk separering (t.ex. upprätta hygiengräns, lämna föremål som du inte behöver på ren sida, använd skyddskläder)
  • Rengöring. Material behöver vara rent från synlig smuts för att desinfektionen ska ha effekt.
  • Desinfektion. Använd desinfektionsmedel med dokumenterad mot det aktuella smittämnet. Följ tillverkarens anvisningar.

I instruktionerna och videon nedan kan du få praktiska tips om hur du ska gå tillväga när du ska ta dig in till, och ut från en besättning med epizootimisstanke.

Film med praktiska tips från SVA

Smittskyddsinstruktion som medföljer epizootiutrustningen