Brucellos

Översikt

horse

Inkubationstid: 30-60 dagar
Zoonos:  Ja
Smittämne:  Brucella spp.
Vektor:  Nej
 
  • Brucellos orsakas av Brucella spp. som kan infektera ett flertal däggdjur inklusive människa. 
  • Symptom hos nötkreatur är kastningar i andra halvan av dräktigheten, dödfödda eller svagfödda avkommor ofta med kvarbliven efterbörd. Hos tjurar kan epididymit och orkit förekomma. 
  • Symptom hos gris är kastningar, omlöp och hög smågrisdödlighet samt hälta och bakdelspares. 
  • Djur får oftast inte feber av brucellos.
  • Individer kan infekteras via t.ex. slemhinnor, hud, per oralt intag, inandning eller vid betäckning. 
  • Smittämnet finns i, och sprids med sperma, kastade foster, efterbörd, flytningar och mjölk från infekterade djur. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av brucellos hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Brucellosis
Lat: Brucellosis
Eng: Brucellosis, Bang’s disease (B.abortus)