Transmissibla spongiforma encefalopatier/ TSE-sjukdomar

Transmissibla spongiforma encefalopatier (TSE) är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som är prionrelaterade och som kan överföras från en individ till en annan. I TSE-sjukdomarna ingår t.ex. klassisk BSE (bovin spongiform encefalopati) och atypisk BSE på nötkreatur, klassisk och atypisk scrapie (Nor 98) som drabbar får och get, samt Chronic wasting disease (CWD), även kallad avmagringssjuka, på hjortdjur som också den förekommer i olika varianter. Exempel på andra TSE-sjukdomar är transmissibel minkencefalopati, felin spongiform encefalopati hos katt, samt kuru och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos människa.