Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

horse

Zoonos: Nej
Smittämne: Novirhabdovirus
Övriga benämningar
Int: Infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Eng: Infectious haematopoietic necrosis