Folkhälsoaspekter

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) ger inte sjukdom hos människa.