Patogenes och patologi

Virus infekterar via gälarna och fenbaserna. Njure, mjälte och andra inre organ är de platser där viruset förekommer frekventast under infektion
Inre organförändringar är blödningar och ödem i samtliga organ, ascites samt en utspänd magsäck och tarm med vätskeinnehåll. Mikroskopiska fynd är degenerativa nekroser i hematopoetisk vävnad, njure, mjälte, lever, pancreas och magsäck/tarm. Nekros i eosinophila granulärceller i tarmväggen är patognomiskt.