Rift Valley Fever

Översikt 

horse
Inkubationstid:1-6 dagar
Zoonos:Ja
Smittämne (genus, familj):Rift Valley fever virus (Phlebovirus, Bunyaviridae)
Vektor:Ja, ffa Aedesmyggan
  • Rift Valley Fever (RVF) är en vektorburen zoonotisk virussjukdom som har fått sitt namn efter den plats i Kenya där den först beskrevs 1931.
  • Symtombilden är diffus med feber, påverkat allmäntillstånd, salivation, nosflöde, aborter och hög mortalitet hos unga djur.
  • Sjukdomen smittar vid direktkontakt och med myggor, där Aedesmyggan utgör en viktig reservoar.
  • RVF är endemisk i delar av Afrika och utbrott sker ofta i samband med regnperioder och efterföljande mygginvasion.
  • Sjukdomen kan vara ett arbetsmiljöproblem för personer som utsätts för smittämnet vid kontakt med kadaver, slaktkroppar eller analysmaterial på laboratorier. 
  • I länder där sjukdomen finns bekämpas den med vaccinationsprogram och åtgärder för att undvika smittförande myggor. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av Rift Valley Fever hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Int: Rift valley fever
Lat: Hepatitis enzootica
Eng: Rift Valley fever
Ty: Riftal fieber
Fra: Fièvre de la Vallée du Rift