Etiologi

Rift Valley fever-virus tillhör genus Phlebovirus, familjen Bunyaviridae. Endast en serotyp är beskriven. Viruset är höljeförsett, vilket gör det känsligt för de vanligaste desinfektionsmedlen. Det kan dock överleva länge i infekterat vävnadsmaterial.

Rift valley fever orsakas av ett Phlebovirus
Källa: FAOs bildarkiv