Epidemiologi


Virus överförs vanligen med myggor, varav ett flertal arter (Aedes, Anopheles, Culex, Eretmapodites, Mansonia, etc) kan fungera som vektorer. Aedesmyggan är dock huvudreservoar och hos dessa arter sker även transovariell överföring av smittan.

Beroende på populationer av vektorer och värddjur i drabbat område ses i olika utbrott sjukdom huvudsakligen hos människor eller olika djurarter. Utbrott av sjukdomen sker ofta i samband med regnperioder och efterföljande mygginvasion. Direkt spridning mellan djur, liksom via aerosoler är också möjlig. I Afrika tycks råttor och andra vilda djur fungera som smittreservoarer.

Hos människa är Rift Valley fever en yrkessjukdom hos dem som hanterar kadaver och slaktkroppar, i de länder sjukdomen finns. Den förekommer i Afrika och Mellanöstern, men enstaka fall av infektion hos laboratoriepersonal har förekommit i Japan, USA och Europa. Genomgången infektion ger långvarig immunitet.

Stickmyggor
Rift Valley fever-virus överförs vanligen med olika arter av stickmyggor. På bilden ses en mygga av släktet Aedes och dess habitat.
Bildkälla: FAO