Boskapspest

Översikt

Inkubationstid: 3-15 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Rinderpestvirus (Morbillivirus, Paramyxoviridae)
Vektor: Nej
 
  • Boskapspest var en mycket allvarligt smittsam djursjukdom som historiskt drabbade nötkreatur och buffel i stora delar av världen.  
  • Sjukdomen är känd sedan 400-talet och har under århundraden orsakat förlust av hundratals miljoner boskap, vilket i sin tur bidragit till svält och fattigdom globalt.
  • Boskapspest är sedan 2011 utrotad. Utrotningsprogrammet koordinerades av FAO och OIE och ledde fram till att en djursjukdom för första gången utrotades.
  • Den åtgärden i utrotningsprogrammet som återstår är att säkra att material som innehåller boskapspestvirus elimineras från samtliga laboratorier i världen.

Förekomst
Information om historisk förekomst av boskapspest hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS).  

Övriga benämningar
Int: Rinderpest
Lat: Pestis bovina
Eng: Rinderpest, cattle plaque
Ty: Rinderpest
Fra: Peste bovine