Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–15 dagar.
Infektion sker vanligen via direktkontakt. Efter en inkubationstid på 3–15 dagar får djuren feber (40–42 °C), påtagligt nedsatt allmäntillstånd samt ögon- och nosflöde. Senare utvecklas välavgränsade erosioner i munslemhinnan och djuren saliverar. Munhålan luktar mycket illa (halitosis). Någon dag senare vidtar diarré och djuren förlorar elektrolyter, vilket leder till dehydrering och slutligen, efter någon vecka, till döden. Mortaliteten och morbiditeten är mycket hög men är helt beroende av immunitetsläget i den aktuella regionen. Virus angriper lymfoid vävnad och slår ut densamma vilket leder till leukopeni med immunsuppression som följd. Sekundärinfektioner och aktivering av latenta infektioner kan därför komplicera bilden, särskilt i fall där djuren inte dör av den primära virosen. Som nämnts ovan, kan virulensen hos virus variera. Mildare förlopp liksom subkliniska infektioner anges förekomma i endemiska områden. Boskapspest kan inte behandlas.

Nos- och ögonflöde
Typiskt för boskapspest är bl a ett nos- och ögonflöde. Notera de pga dehydrering insjunkna ögonen.
Bildkälla: FAO / T.Obi