Etiologi

Boskapspestvirus är ett höljeförsett virus i familjen Paramyxoviridae, genusMorbillivirus. Virulensen kan variera mellan olika stammar men virus är serologiskt homogent. Det är antigent besläktat med övriga virus i samma genus, valpsjukevirus, sälpestvirus, mässlingvirus samt peste des petits ruminants-virus. Boskapspestvirus är känsligt för lågt pH, värme, detergenter och ultraviolett ljus, varför det inte kan överleva längre tid i omgivningen.