Folkhälsoaspekter

De regioner som är helt beroende av nötkreatur för att få mjölk och kött samt som dragdjur i jordbruket drabbas mycket hårt av utbrott av boskapspest. Utbrott av boskapspest anses ha orsakat svår hungersnöd samt skadat länder både politiskt och ekonomiskt. En epidemi under 1890-talet utplånade 80-90 % av alla nötkreatur söder om Sahara. Ett senare utbrott i Afrika 1982-1984 anses ha kostat minst 500 miljoner dollar.

Boskapspest kan inte orsaka sjukdom hos människa.