Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

Översikt

horse

Inkubationstid: 2-7 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne: PRRS-virus (Arterivirus)
Vektor: Nej
 
  • Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) är en smittsam virussjukdom som drabbar tamgrisar.
  • Symptom på PRRS är kastningar och omlöp hos suggor, ökat antal dödfödda och svagfödda smågrisar med hög dödlighet samt respiratoriska symptom, dålig tillväxt och ökad dödlighet hos tillväxt- och slaktgrisar.
  • Viruset sprids genom direkt och indirekt kontakt med infekterade djur och kan överföras vid betäckning eller insemination. 
  • PRRS-virus är höljeförsett och därmed känsligt för fettlösande rengöringsmedel och de flesta desinfektionsmedel.
  • Utbrott i Sverige skulle sannolikt bekämpas med besättningsavlivning (stamping out), sanering och smittskyddsåtgärder. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av PRRS hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Int: Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)
Eng: PRRS, mystery pig disease, blue ear disease
Ty: PRRS
Fra: PRRS