Peste des petits ruminants (PPR)

Översikt

Inkubationstid3-10 dagar
Zoonos:Nej
Smittämne (genus, familj):Peste des petits ruminant virus (Morbillivirus, Paramyxoviridae)
Vektor:Nej
  • PPR är en smittsam virussjukdom som drabbar får och getter.
  • Kliniska symtom vid PPR är feber, nedsatt allmäntillstånd, inappetens, seröst och senare mukopurulent nosflöde, lesioner i munhålan, hosta, dyspné och kraftig diarré.
  • Getter är generellt mer mottagliga för infektion, och får också oftast kraftigare symptom än får.
  • Mortaliteten varierar men kan vara upp till 90%.
  • Den huvudsakliga spridningsvägen är genom direktkontakt eller med aerosoler från smittade djur.
  • Sjukdomen kontrolleras i endemiska områden med vaccination.
  • PPR är ett stort hot mot många människor i låginkomstländer som är beroende av små idisslare för att klara sin försörjning.
  • FAO och OIE koordinerar ett utrotningsprogram med målet att utrota PPR senast 2030.  

Förekomst
Information om aktuell förekomst av PPR hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Peste des petits ruminants (PPR)
Lat: Pestis ovina et caprina
Eng: Sheep and goat plague
Ty: Pest der kleinen Wieder-käuer