Får- och getkoppor

Översikt

Inkubationstid:5-21 dagar
Zoonos:Nej
Smittämne (genus, familj):Fårkoppsvirus och getkoppsvirus (Capripoxvirus, Poxviridae)
Vektor:Nej 
  • Fårkoppvirus och getkoppvirus är närbesäktade virus inom familjen Poxviridae och genus capripoxvirus.
  • Sjukdomsförloppet kan vara akut, vilket vanligen är fallet i naiva besättningar, eller milt till subkliniskt.
  • Symptom vid akut form av får- eller getkoppor är feber, inappetens, salivering, ögon och nosflöde, respiratoriska symptom, hudlesioner och slemhinnelestioner i form av koppor. 
  • Mortaliteten hos lamm och killingar kan vara mycket hög.
  • Viruset är mycket tåligt i miljön och kan t.ex. överleva flera månader i ull. 
  • Smittspridning sker framför allt vid direktkontakt men kan även ske vid kontakt med kontaminerad miljö eller material. Insekter kan fungera som mekanisk vektor i begränsad omfattning. 
  • Sjukdomen kontrolleras i endemiska områden med vaccination.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av får- och getkoppor hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Sheep pox and goat pox
Lat: Variola ovina
Eng: Sheep pox and goat
Ty: Schafpocken
Fra: Clavelée