Folkhälsoaspekter

Den största betydelsen av får- och getkoppor för människa är i form av produktionsbortfall, framför allt i de regioner där får och getter är basen i livsmedelsförsörjningen.

Fall av getkoppor på händerna hos människa finns beskrivet, men rapporterna anses tveksamma.