Etiologi

Fårkoppvirus och getkoppvirus tillhör familjen Poxviridae, genus capripox. Dessa två virus kan inte skiljas åt morfologiskt och eftersom korsimmunitet föreligger är det dessutom svårt att skilja dem åt genom serologiska tester. I detta genus ingår även lumpy skin disease virus. Fårkoppsvirus är mycket motståndskraftigt och överlever i miljön i upp till 6 månader om skydd mot solljus föreligger. Virus inaktiveras snabbt vid 56 ° C och är även känsligt för starka syror eller baser.