Newcastlesjuka

Översikt

horse

Inkubationstid: 2-15 (21) dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Aviärt Paramyxovirus-1 (Orthoavulavirus, Paramyxoviridae)
Vektor: Nej
 
  • Newcastlesjuka (ND) är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som drabbar fjäderfä.
  • Diagnosen newcastlesjuka ställs genom påvisande av högpatogen form av Aviärt Paramyxovirus-1 (APMV-1) hos fjäderfä. 
  • Sjukdom hos vilda duvor med samma virus går under namnet duvpest och vissa virusstammar är särskilt anpassade till just duvor. 
  • Det finns stor variation i den kliniska bilden vid newcastlesjuka. Utbrott i Sverige har vid ett flertal tillfällen karaktäriserats av sänkt äggproduktion och skalförändringar medan inga övriga symptom har iakttagits hos djuren. I de fall man ser kliniska symptom kan det vara respiratorisk påverkan, diarré eller neurologiska symptom som torticollis (vriden nacke).  
  • Variationen i patogeniciteten hos olika virusstammar har resulterat i en uppdelning i velogena, mesogena och lentogena virus.  
  • Viruset sprids vid direkt eller indirekt kontakt med infekterade vilda eller tama fåglar. 
  • APMV-1 är ett höljeförsett virus och därmed känsligt för fettlösande rengöringsmedel och de flesta desinfektionsmedel. 
  • Majoriteten av EU-länderna vaccinerar mot newcastlesjuka medan Sverige har status oms ND-fritt icke-vaccinerande land. 
  • I Sverige förekommer sporadiska utbrott som bekämpas med besättningsavlivning (stamping-out), sanering, förflyttningsrestriktioner och andra förebyggande åtgärder. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av newcastlesjuka hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Newcastle disease (ND)
Lat: Pseudopestis avium
Eng: Newcastle disease
Ty: Newcastle Krankheit
Fra: Maladie de Newcastle