Aujeszkys sjukdom

Översikt

horse)

Inkubationstid: 3-6 dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): Suid herpesvirus 1 (Alfaherpesvirus, Herpesviridae)
Vektor: Nej
 
  • Aujeszkys sjukdom (AD) är en virussjukdom som huvudsakligen drabbar grisar och vildsvin men de flesta domesticerade djurslag och många vilda djur kan också infekteras. Människor är inte mottagliga för viruset.  
  • Symptomen hos grisar varierar beroende på djurets ålder, där unga djur får kraftiga symptom och hög dödlighet och vuxna djur milda eller inga symptom. Hos smågrisar ses centralnervösa symptom och hög mortalitet. Lite äldre smågrisar visar liknande symptom men mortaliteten är lägre. Hos tillväxtgrisar ses framför allt respiratoriska symtom. Vuxna grisar kan visa milda respiratoriska symptom eller reproduktionsstörningar.  
  • Andra djurslag än grisar uppvisar kraftig klåda, svaghet och andra neurologiska symptom och de flesta djur dör inom två dagar. Hos hundar och katter kan symptomen likna rabies. 
  • Vid obduktion av grisar kan det vara svårt att hitta sjukliga förändringar makroskopiskt.  Rinit, nekrotiserande tonsillit, lungödem kan ses och foster kan ha nekroser i lever och mjälte. 
  • Viruset smittar vid direkt eller indirekt kontakt och infekterade grisar kan bli latenta bärare, även om reaktivering och utsöndring är ovanligt. 
  • Suid herpesvirus 1 (SuHV-1) är höljeförsett och därmed känsligt för fettlösliga medel och de flesta desinfektionsmedel.
  • Sjukdomen bekämpas genom besättningsavlivning (stamping out), sanering, förflyttningsrestriktioner. Vaccination tillämpas i endemiska områden. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av aujeszkys sjukdom hittar du på sjukdom hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar

Int: Aujeszky´s disease
Lat: Paralysis bulbaris infectiosa
Eng: Aujeszky´s disease, pseudorabies, mad itch
Ty: Aujeszkysche krankheit
Fra: Maladie d´ Aujeszky