Folkhälsoaspekter

Rapporter om fall på människa har förekommit, men dessa är få och dåligt dokumenterade.