Etiologi

AD orsakas av ett alfaherpesvirus (suid herpesvirus 1, SuHV-1), som drabbar CNS och andra organ, som t.ex. respirationsorganen, hos de flesta däggdjur utom människa och människoapor. Det finns bara en serotyp av SuHV-1, men virulensen hos olika stammar varierar avsevärt. Med modern teknik kan sådana stammar identifieras, vilket kan användas för epidemiologiska studier. Virusets överlevnad i miljön är främst beroende av pH och temperatur. Vid pH 6–8 och temperaturer omkring 4°C kan virus överleva relativt lång tid. Studier har visat att virus kan överleva 10–30 dagar vid 25°C i hö, på trä och i foder. Direkt solljus inaktiverar virus inom 6–8 timmar. I kadaver kan dock virus överleva en längre tid, till exempel upp till 7 veckor i lunga vid sommartemperatur. Virus är höljeförsett och därmed mycket känsligt för fettlösliga medel och de flesta desinfektionsmedel.