Provtagning och diagnostik

För påvisande av antikroppar mot AD-virus användes främst ELISA-teknik, men även serumneutralisationstest som är referensmetod kan användas. Antikroppar uppträder tidigast ca 7 dagar efter att djuret infekterats.

För att påvisa virus eller virusantigen kan organprover som t.ex. hjärna, tonsill, lunga, lever, mjälte eller njure analyseras. Virusodling på celler, immunohistokemiska tekniker på histologiskt material eller PCR-teknik är metoder som används.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap18 Provtagning, provtransport och epizootiutrusning