Bluetongue/ blåtunga

Översikt

horse sheep goat

Inkubationstid: 5-8 (20) dagar
Zoonos: Nej
Smittämne: Bluetongue virus (Orbivirus, Reoviridae)
Vektor: Svidknott (Culicoides spp.)
 
  • Bluetongue eller blåtunga (BT) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tama och vilda idisslare samt kameldjur. 
  • Sjukdomen sprids med flera olika svidknott av genus Culicoides spp. Viktigast för epidemiologin globalt är Culicoides imicola.
  • BT smittar inte vid direktkontakt mellan djur men vertikal smittspridning är möjlig genom transplacental överföring.
  • Cirka 25 serotyper av bluetonguevirus (BTV) är kända och det finns en stor variation i virulensen hos olika stammar.
  • Symptomen vid BT kan i början av sjukdomen vara feber, salivering, klart näsflöde, hyperemi i mun och nässlemhinna samt ödematösa svullnader i huvudregionen. Senare bildas sår runt nos, i munhåla och i klövrand vilket leder till inappetens och hälta.
  • Graden av symtom varierar beroende på bl.a. virulensen hos den aktuella stammen och vilket djurslag som drabbas. Får uppvisar generellt allvarligare symptom än övriga mottagliga arter.
  • Sjukdomen bekämpas och kontrolleras framför allt genom vaccination och förflyttningsrestriktioner. Under vissa förutsättningar kan så kallad vektorfriperiod införas med lättnader i restriktionerna.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av bluetongue hittar du på SVAs webb och OIE’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Bluetongue
Lat: Febris catharralis ovium
Eng: Bluetongue
Ty: Bluetongue
Fra: Fièvre catarrale du mouton