Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

För virusisolering eller påvisande av virusgenom med PCR-teknik tas helblod med tillsats av antikoagulantia från djur i febrilt stadium (från nyfödda djur tas prekolostrumprover). Från döda djur och aborterade foster tas mjälte, lever och mesenteriallymfknutor.

PCR-teknik kan även användas i samband med djurförflyttningar av djur inom drabbade områden. PCR-produkter kan dock finnas kvar i blodet en längre tid efter att djuret inte längre är smittsamt.

I senare stadium (7-21 dagar post infektion) av sjukdomen kan antikroppar påvisas i serum. Blodprov (ca 10 ml) tas som parprov och samlas i vacutainerrör utan tillsats.