Etiologi

Bluetonguevirus är ett dubbelsträngat RNA-virus tillhörigt familjen Reoviridae, genus Orbivirus, och är besläktat med Afrikansk hästpest. Ett drygt tjugotal olika serotyper är kända. Virulensen hos olika virusstammar varierar avsevärt där t.ex. tre av de serotyper som isolerats från nöt i Australien inte tycks ge klinisk sjukdom under naturliga förhållanden.

Bluetonguevirus har i laboratorieförsök visats kunna överleva i tre år i rumstemperatur vid pH 7. Vid naturliga förhållanden är virus relativt stabilt i blod men dör t.ex. i kadaver som genomgår postmortala förändringar när pH sjunker under 6. Virus är känsligt för flertalet virucida desinfektionsmedel.

Orbivirus
Bluetongue orsakas av ett Orbivirus
Bildkälla: FAOs /University of Pretoria