Folkhälsoaspekter

Bluetongue kan inte drabba människa.