Mul- och klövsjuka

Översikt

horsehorsehorsehorsehorsehorse

Inkubationstid: 2 – 8 (14) dagar
Zoonos: Nej
Smittämne (genus, familj): mul- och klövsjukevirus (Aphtovirus, Picornaviridae)
Vektor: Nej
 
  • Mul-och klövsjuka (MK) är en oerhört smittsam virusorsakad sjukdom som drabbar klövbärande djur som t.ex. grisar, nötkreatur, får och getter. 
  • Sjukdomen ger upphov till feber och blåsor i hud och slemhinnor och predilektionsplatser är munhåla, nos/tryne, spenar och klövar.  
  • Mortaliteten hos vuxna djur är låg medan hög dödlighet kan förekomma bland smågrisar, kalvar och lamm. 
  • Viruset sprids effektivt genom direktkontakt och indirekt via personer, utrustning, produkter från djur och även med vinden vid vissa väderförhållanden.
  • Viruset är ett icke höljeförsett RNA-virus. Avsaknaden av hölje gör viruset motståndskraftigt och möjliggör spridning över långa avstånd via t.ex. livsmedel.
  • Sjukdomen ger stora konsekvenser i form av produktionsförluster i länder där sjukdomen är endemisk. Fria länder som drabbas av utbrott får stora kostnader för sjukdomsbekämpning och kraftiga förluster p.g.a. stoppad export av kött och mjölkprodukter.
  • Det finns sju serotyper av MK virus, O, A, C, Asia 1, SAT-1, SAT-2 och SAT-3 och inom varje serotyp finns flera subtyper. RNA virus muterar frekvent vilket bidrar till att det är en utmaning att kontrollera sjukdomen. Skyddande korsimmunitet finns inte mellan de olika serotyperna och den är begränsad mellan subtyperna.
  • Sjukdomen bekämpas genom besättningsavlivning (stamping-out), sanering, förflyttningsrestriktioner och andra förebyggande åtgärder. Vaccination kan tillämpas under vissa förutsättningar. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av mul-och klövsjuka hittar du på SVAs webb och WOAH’s World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Foot-and-mouth disease (FMD)
Lat: Aphtae epizooticae
Eng: Foot- and mouth disease
Ty: Maul- und Klauenseuche
Fra: Fièvre aphteuse