Differentialdiagnoser

Dessa tre sjukdomar är kliniskt omöjliga att skilja från mul- och klövsjuka. I senare stadier av sjukdom, då blåsorna brustit, kan vesikulära sjukdomar förväxlas med en lång rad andra infektioner. Bland dessa kan nämnas:

Noteras bör dock att dessa sjukdomar aldrig förlöper med egentlig vesikelbildning. Kemikalier eller växter innehållande retande substanser kan framkalla salivering och lesioner i munhålan.
Man bör dock alltid förutsätta att det är mul- och klövsjuka tills motsatsen bevisats.