Aviär influensa/ Fågelinfluensa

Översikt

 

Inkubationstid: 3-5 dagar
Zoonos: Ja (potentiellt)
Smittämne: Aviärt influensavirus (Influensavirus A, Orthomyxoviridae)
Vektor: Nej
 
  • Aviär influensa (AI) är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som framför allt drabbar fåglar.
  • Aviärt influensavirus (AIV) är instabilt och därmed mycket förändringsbenäget.
  • AI indelas i högpatogen form (HPAI) och lågpatogen form (LPAI) beroende på virusets sjukdomsframkallande förmåga hos fåglar.
  • HPAI karaktäriseras av ett snabbt förlopp med hög mortalitet och akuta symtom som nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, diarré, svullet huvud och kam, blödningar samt kraftigt påverkad äggproduktion. LPAI ger färre och mildare symptom, eller i vissa fall inga alls 
  • Influensavirus klassificeras i subtyper utifrån två ytstrukturer på viruset, hemagglutinin (HA) och neuraminidas (NA). Subtyperna benämns till exempel H5N1 eller H5N8. 
  • Vattenlevande vilda fåglar anses vara den naturliga reservoaren för AIV men viruset infekterar även andra vilda fåglar, tamfåglar och mer sällan däggdjur inklusive människa.
  • Den största risken för introduktion av AI till fjäderfäpopulationen är genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar. Sjukdomen kan sedan spridas mellan anläggningar via t.ex. levande djur, transportfordon, redskap eller personer.
  • Aviärt influensavirus är höljeförsett och därmed känsligt för fettlösande rengöringsmedel och de flesta desinfektionsmedel.
  • Sjukdomen bekämpas genom besättningsavlivning (stamping-out), sanering, förflyttningsrestriktioner och andra förebyggande åtgärder. Vaccination kan tillämpas under vissa förutsättningar. 

Förekomst
Information om aktuell förekomst av aviär influensa hittar du på SVAs webb och WOAH World Animal Health Information Database (WAHIS).

Övriga benämningar
Int: Avian influenza (AI) (fowl plague)
Lat: Pestis avium
Eng: Fowl plague
Ty: Klassische Geflugelpest
Fra: Peste aviaire