Värddjur

Utbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan. Även anka, gås, struts och vaktel är känsliga och kan utveckla sjukdom.

I naturen cirkulerar aviära influensavirus av alla subtyper bland vilda fåglar, särskilt hos de fågelarter som har nära kontakt med vatten (till exempel andfåglar). 

Aviära influensavirus kan även i enstaka fall infektera vissa andra djur som gris, mink, marina däggdjur (säl och val), katter och även människor. I laboratoriemiljö kan även vissa andra arter infekteras av aviära influensavirus till exempel iller, kanin, marsvin, möss, katter och primater