Beredskap och bekämpning

Inom EU styrs bekämpningen av fågelinfluensa, av EU-direktiv (2005/94/EG). I det framgår vilka åtgärder som ska införas i drabbade besättningar, misstänkta besättningar och vilka restriktioner som gäller inom upprättade restriktionsområden. Aviär influensa bekämpas genom besättningsavlivning, (sk stamping out) och sanering etc. Vaccinering av fjäderfän är inte tillåten inom EU utan särskilt tillstånd. Tillstånd kan medges för vaccination av särskilt värdefulla fåglar i t.ex djurparker.  

För att förebygga smitta från vilda fåglar till tamfjäderfän finns krav på olika grad av smittskyddsåtgärder i besättningar med fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. Skyddsnivån är beroende på den aktuella risken för aviär influensa i hela eller delar av Sverige. Vid låg risk gäller skyddsnivå 1 (den lägsta av tre) tills annat beslutas av Jordbruksverket. För aktuell skyddsnivå hänvisas till Jordbruksverket.

Läs mer hos Jordbruksverket del II kap3 Bekämpningsplan Aviär influensa.

  EU-direktiv (2005/94/EG).