Rabies

Översikt

horse

Inkubationstid: 10 dagar-6 månader
Zoonos: Ja
Smittämne (genus, familj): Klassiskt rabies virus (Lyssavirus, Rhabdoviridae)
Vektor: Nej
 
  • Klassisk rabies orsakas av klassiskt rabiesvirus (RABV) som är ett av 14 identifierade lyssavirus.
  • Rabies är en dödlig sjukdom som kan drabba alla däggdjur.
  • Rabies underhålls genom två olika spridningscykler. Urban rabies har hundar som huvudsaklig reservoar och sylvatisk rabies har viltpopulationen som huvudsaklig reservoar.
  • Sjukdomen smittar främst via bett och virus kan utsöndras i saliven upp till cirka två veckor innan symptomdebut.
  • Rabies anses vara en av världens viktigaste zoonoser då rabies till följd av hundbett orsakar ett stort antal dödsfall varje år. 
  • Vaccinationskampanjer för både tama och vilda djur anses vara den huvudsakliga vägen mot utrotning av rabies.
  • För att skydda Sverige från att rabiesinfekterade djur förs in i landet gäller särskilda införselkrav, bland annat vaccinering.

Förekomst
Information om aktuell förekomst av rabies hittar du på SVAs webb och OIEs World Animal Health Information Database (WAHIS)

Övriga benämningar
Int: Rabies
Lat: Lyssa
Eng: Rabies
Ty: Rabies
Fra: Rage