Differentialdiagnoser

Följande sjukdomar och syndrom måste beaktas som möjliga differentialdiagnoser:

  • Valpsjuka
  • HCC
  • Aujeszkys sjukdom
  • Viral encefalomyelit hos häst
  • bakteriella sjukdomar i centrala nervsystemet inkluderande listerios och kryptokockos
  • förgiftningar inkluderande tungmetaller som bly, klorerade kolväten och organiska fosfatpesticider
  • främmande kroppar i farynx och matstrupe eller andra traumatiska skador
  • akut psykos på hund och katt
  • TSE
  • Andra sjukdomar/skador som kan ge centralnervösa störningar