Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

För att ställa diagnos på djur måste djuret avlivas och hjärnmaterial undersökas. En klinisk diagnos är inte tillförlitlig. Den virologiska diagnostiken är baserad på påvisande av virusantigen med immunofluorescenstest (FAT). En positiv FAT-diagnos konfirmeras därefter genom virusinokulering, antingen i en cellkultur eller på möss.
Ett rabiesinfekterat djur som ännu inte är smittförande (utsöndrar virus i saliv) blir med stor sannolikhet negativ i FAT då virus eventuellt ännu inte har nått CNS.

Serologi kan inte användas vid sjukdomsmisstanke, då antikroppar utvecklas mycket sent i sjukdomsförloppet, om alls. Serologi används däremot för att kontrollera antikroppssvaret efter vaccinering.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning