Etiologi

Rabies orsakas av ett virus som tillhör genus Lyssavirus i familjen Rhabdoviridae. Lyssaviruspartikeln är ”bulletshaped” och består av två olika funktionella och strukturella delar, det yttre höljet samt en inre ribonukleokapsid.

Klassificeringen av lyssavirus har nyligen förändrats och delas numera in i 14 olika arter (eng: species). De olika arterna kan härledas till olika geografiska områden och/eller olika reservoardjur, men alla kan orsaka rabieslik sjukdom som inte kan skiljas från klassisk rabies. Skillnaderna kan utnyttjas vid epidemiologiska undersökningar i rabiesområden.

I Europa förekommer förutom klassiskt rabiesvirus även två olika typer av fladdermusrabies, European Bat Lyssa Virus (EBLV)-1 och EBLV-2.

För aktuell förteckning över alla arter av lyssavirus se WHOs rabies bulletin.